Małgorzata Posyniak, Notariusz Szczecin

notariusz Szczecin

Małgorzata Posyniak, Notariusz Szczecin – pełnię swoją funkcję od grudnia 2013 roku po powołaniu mnie przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza. Szczecin to miasto w którym wyznaczono siedzibę mojej kancelarii notarialnej.

Umiejętności i doświadczenie w pracy notariusza zdobywałam jeszcze w trakcie studiów, kiedy to podjęłam pracę w kancelarii notarialnej. Następnie na tak zwanych „starych zasadach” odbyłam aplikację notarialną i asesurę w pełnym dwuletnim wymiarze, a doświadczenie które zdobyłam w trakcie dwunastoletniej już pracy w kancelarii notarialnej pozwala mi zagwarantować wysoki poziom profesjonalizmu i sprawności organizacyjnej.
Moja kancelaria świadczy pełen zakres czynności notarialnych oferując rzetelną obsługę w zakresie wykonywanych czynności, stosując przepisy obowiązującego prawa, zapewniając bezpieczeństwo obrotu i przestrzegając zasad etyki zawodowej. Notariusz Szczecin czynności  wykonuje na rzecz osób fizycznych, organów samorządowych i państwowych osób prawnych, podmiotów gospodarczych a także spółdzielni mieszkaniowych i developerów.

Kancelaria Notarialna mieści się w centrum miasta, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w okolicy Placu Odrodzenia. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich czynności notarialnych, potrzebnych dokumentów, dostępnych terminów oraz wysokości wynagrodzenia notariusza, podatków i opłat sądowych, można uzyskiwać nieodpłatnie, telefonicznie lub osobiście w kancelarii, bezpośrednio od notariusza bądź przeszkolonych pracowników kancelarii.

Notariusz w Szczecinie
Kancelaria Notarialna M. Posyniak

Czynności notarialne polegające na poświadczaniu zgodności kopii z okazanym oryginałem, poświadczenia daty okazania dokumentów oraz poświadczenia własnoręczności podpisów dokonywane są „od ręki”.
Pozostałe czynności dokonywane są po uprzednim telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu terminów. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów czynności, jej formy oraz wymaganych dokumentów.

Dokumenty do dokonania czynności notarialnych, w celu ich przygotowania, dostarczyć można osobiście, bądź przesyłać pocztą elektroniczną na adres notariusz Szczecin: kancelariaposyniak@izba.net.pl.


Zgodnie z przepisami ustawy – notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Jako osoba zaufania publicznego czuwa on aby skutki dokonywanych czynności notarialnych zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Rada notarialna
Notariat RP

„Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.”

Małgorzata Posyniak, Notariusz Szczecin


Kancelaria Notarialna M. Posyniak
Marszałka Józefa Piłsudskiego 20/4, 70-462 Szczecin
tel. +48 91 829 35 32
kom +48 601 662 314
email kancelariaposyniak@izba.net.pl

Godziny otwarcia:
pon – pt: 9:00 – 16:30
Po indywidualnym uzgodnieniu z Notariuszem możliwe jest dokonanie
czynności notarialnej poza godzinami urzędowania Kancelarii.