Ustanowienie pełnomocnika dla osoby niesprawnej.

Witam wszystkich ponownie!
Po krótkiej przerwie spowodowanej nawałem pracy chciałabym przedstawić Wam pokrótce problem przed którym staje każdy mający w rodzinie osobę w jakikolwiek sposób niesprawną, a co za tym idzie niemogącą zająć się swoimi sprawami urzędowymi. Ów problem ma dwa oblicza, mamy bowiem sprawy nie wymagające formy aktu notarialnego, takie jak: zapłata czynszu, odbiór korespondencji, sprawy w sądzie/ZUS etc., oraz sprawy które wymagają aktu notarialnego takie jak np. sprzedaż lub kupno nieruchomości.
W pierwszym z podanych przypadków, do załatwienia spraw wystarczy notarialne poświadczenie podpisu lub – w przypadku gdy mocodawca nie jest w stanie podpisać się osobiście – odcisku palca (obok którego inna osoba wypisze imię i nazwisko mocodawcy oraz złoży własny podpis) na pełnomocnictwie przygotowanym przez interesanta lub jeśli jest takie życzenie przez notariusza.
W drugim przypadku, gdy do załatwienia jest czynność wymagająca formy aktu notarialnego, pełnomocnictwo (ustanowienie pełnomocnika) musi być sporządzone przez notariusza w tożsamej formie tj. aktu notarialnego. Następnie procedura odbywa się w taki sam sposób jak w poprzednim przypadku.
Dodać tu należy iż akt notarialny, jako najwyższa forma dokumentu może również zawierać upoważnienia do wykonywania czynności które nie wymagają tej formy. Dodatkowo, jako zaletę należy zaznaczyć iż pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego może być wydane w nieograniczonej ilości kopii podczas gdy w przypadku poświadczenia podpisu bądź odcisku palca  na pełnomocnictwie, osoba uprawomocniona dysponuje jedynie oryginałem dokumentu.
Niezależnie czy będzie to poświadczenie podpisu czy notarialne pełnomocnictwo, w przypadku gdy mocodawca nie jest w stanie dotrzeć do kancelarii ponieważ uniemożliwia to jego stan zdrowia, notariusz może dokonać czynności poza kancelarią tzn. odwiedzić w miejscu zamieszkania, szpitalu, domu opieki lub w innym miejscu w którym ta osoba się znajduje. Dodatkowo należy zaznaczyć iż pełnomocnictwo może zostać sporządzone tylko i wyłącznie w przypadku gdy notariusz upewni się, że mocodawca dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych czyli jest w pełni świadomy konsekwencji, które niesie ze sobą podpisanie takich dokumentów i godz się na nie.

Podsumowując stwierdzić trzeba iż w przypadku gdy pełnomocnictwo (ustanowienie pełnomocnika) upoważniać ma do wielu czynności, udzielenie go w formie aktu notarialnego ma znacząca przewagę nad potwierdzeniem podpisu i może pomóc uniknąć stresujących sytuacji w przyszłości.