Taksa notarialna a opłaty i podatki

Witam ponownie! W dzisiejszym wpisie postaram się w przystępny sposób pomóc Państwu zrozumieć kwestię różnicy w opłatach notarialnych w przypadku zakupu mieszkania na rynku wtórnym, a zakupem u developera. Jest to temat, który dla wielu wydaje się banalnie prosty jednakże poprzez niewłaściwe jego rozumienie przyczynia się do powstania niekiedy pewnych stereotypowych opinii na temat notariatu.

Jak zatem wyglądają opłaty przy zakupie „używanego” mieszkania? Mamy więc taksę notarialną wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT), która zależna jest między innymi od wartości nieruchomości, opłatę sądową za wniosek o wpis własności do księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości, a także podatek od czynności cywilno prawnych (PCC w wysokości 2% wartości nieruchomości). W tym przypadku, wynagrodzenie notariusza stanowi jedynie taksa notarialna. Co do pozostałych opłat, rejent – jako płatnik podatku od czynności cywilno prawnych i podatku VAT oraz poborca opłat sądowych – zobowiązany jest każdorazowo sporządzając umowę sprzedaży, do ich pobrania, a następnie przekazania do właściwych instytucji tj. urzędu skarbowego i sądu wieczystoksięgowego.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku zakupu mieszkania u developera. Zgodnie z literą obowiązującego prawa, gdy jedna ze stron transakcji jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), umowa ta jest zwolniona z podatku od czynności cywilno prawnych. W omawianym przypadku developer, z racji wykonywanej działalności, jest płatnikiem podatku od towarów i usług, zatem cena sprzedawanego mieszkania będzie powiększona o wartość tego podatku. W takiej sytuacji, umowa sporządzana u notariusza będzie oczywiście zwolniona z podatku PCC, co w konsekwencji spowoduje, iż notariusz pobierze znacznie  mniejsze opłaty niż w omawianym wcześniej przykładzie.
Dodać należ, iż w przypadku nowego mieszkania często pojawia się kwestia założenia dla niego księgi wieczystej co powiększy koszt opłaty sądowej – obecnie koszt założenia KW to 60zł. Jeśli, ponad to, zakup mieszkania finansujemy kredytem hipotecznym potrzebny będzie dodatkowy wniosek o wpisanie owej hipoteki do księgi wieczystej, czyli kolejne 200zł dodatkowo do opłaty sądowej. Ten ostatni przypadek odnosi się oczywiście tak do zakupu nowego mieszkania od developera jak i zakupu na rynku wtórnym.

Mam nadzieję, że wpis ten pomoże wszystkim lepiej zrozumieć zasady pobierania opłat przez notariuszy. Wiem też, iż daleki jest on od wyczerpania wszystkich zagadnień związanych z taksą notarialną toteż przypominam Państwu, że w razie wątpliwości związanymi z opłatami (taksa notarialna, podatki etc.) i nie tylko rejent udziela porad za darmo. Zapraszam zatem do kontaktu telefonicznego, via e-mail lub osobiście w kancelarii.